Het Stonehenge zomer zonnewende mysterie

Duizenden mensen trekken elke midzomer naar Stonehenge om de zonnewende mee te maken tussen diens imposante stenen. Alle ogen zijn dan gericht op het moment waarop de zon over de horizon verschijnt en er met luid gejoel, hoorngeschal en feestelijke vreugdedansjes het licht van de zon een warm welkom wordt gegeven. Maar wat de meesten niet weten, is dat het échte mysterie van Stonehenge’s zomer zonnewende niet aan de hemel is te zien, maar onder hun voeten!

Het levende landschap

Zoals er in het vorige artikel Litha, bruisende energie van de midzomer werd aangehaald, is de energie van het zomerzonnewende seizoen er één van optimale levenskracht. Alles staat in volle bloei! Onze stamvoorouders die in harmonie met het landschap en kosmos leefden, waren zich bewust van de noodzaak van de aanwezigheid van de warmte en het licht van de zon voor een optimale groei in de natuur. Zij leefden immers van al dat de natuur hen schonk: voedsel, onderdak en medicijnen. Alleen al in dat opzicht stonden zij dichter bij de natuur dan de meeste mensen in deze moderne tijd. Door technologische vooruitgang is er een zekere vervreemding van de natuur ontstaan. Omdat we meestal alleen nog maar het eindproduct zien en kopen, zijn we niet meer geneigd om het onderlinge verband over de tot stand koming ervan te zien. Hoe vaak denkt men nog na over de relatie van de zon tot de aarde wanneer ze groente en fruit kopen in de supermarkt? Voor onze voorouders was dat onlosmakelijk verbonden met de invloed van de zon en de gezondheid en vruchtbaarheid van de aarde.

Daarnaast verschilt ook de manier waarop onze stamvoorouders in hun houding tegenover de natuur staan. Met geen afleiding en door de noodzaak samen te werken met de natuur voor hun overleving, waren zij veel ontvankelijker voor de subtiele onzichtbare wereld achter de vormen. Het is niet moeilijk om je voor te stellen dat zij de natuur en het landschap als een levende aanwezigheid ervoeren en er zelfs een relatie mee onderhielden. En zoals bij elke relatie is communicatie belangrijk. Bij deze wederkerige relatie met het landschap en de natuur werden ook kosmische invloeden in acht genomen. Onderdeel hiervan waren ingelaste momenten waarop men een appèl deed voor een zegening van aan hetgeen zij aanriepen voor hulp. Bijvoorbeeld een verzoek voor een regenbui wanneer het te lang droog is, of een bede voor het einde van een storm die de gewassen teisterde, of een pleidooi voor vruchtbare velden en daardoor een goede oogst. Het verschil met deze tijd is dat het nu als vanzelfsprekend wordt beschouwd dat er altijd oogst zal zijn. Maar dit was zeker niet altijd het geval in het verleden. De oude volken erkenden de invloed van vele factoren die buiten hun macht lagen. En het is misschien wel daarom dat men symbolische ‘magie’ zoals die van Stonehenge, als een soort van vereeuwigde rituele pleidooi creëerde in het landschap?

Heilige huwelijk

Je zou je kunnen voorstellen dat de zon en het landschap gezien werden als een ‘koppel’ dat door geweldig teamwork zorgt voor uitbundige oogst. Het landschap representeert hierbij het vrouwelijke; ze is in deze tijd vol, rond en sensueel. En al zwanger van de komende oogst. De zon representeert het mannelijke; hij is sterk, viriel en op het hoogtepunt van zijn kracht. De eeuwige liefde tussen zon en aarde, is in de midzomer periode gepassioneerd en vurig. Zij verenigen zich in de warmte en het licht en in elkaar.

Deze vereniging van mannelijke en vrouwelijke energie is bekend als het heilige huwelijk. In moderne Litha vieringen of ceremonies wordt de zon vaak vertegenwoordigd door een man of door vuur en de aarde door een vrouw of door water. Het water van de aarde geeft alles leven en het licht en de warmte van het vuur van de zon doet alles bloeien. Het is de eeuwige samenwerking tussen zon en aarde die elk jaar opnieuw zorg draagt voor natuurlijke overvloed. Door hun teamwerk kan er worden voorzien in de behoeften van alle levende wezens op deze wonderbaarlijke blauw-groene planeet! Midzomer is een ideale gelegenheid om dit team van harte te bedanken en ze te eren met vreugdevolle feesten. Want laten we niet vergeten hoe bijzonder deze kostbare derde planeet vanaf de zon is! Overigens valt de zomer zonnewende dit jaar samen met een zonsverduistering waarbij de zon, aarde en maan een Heilige Drie-Eenheid vormen en dit seizoen een extra intensiteit geeft.

Prehistorische referenties

Sommige steencirkels geven symbolisch het principe van het heilige huwelijk weer. Dit kan door de vorm van de stenen, de layout van de stenen en/of de interactie van de stenen met de bewegingen van de zon. In de Stonehenge zomer zonnewende zien we dit laatste heel duidelijk. En dát is het mysterie onder iedereen’s voeten! Op de dag van de zomer zonnewende, bij het rijzen van de zon, wordt er vanaf de ‘Heel Stone’ die buiten de steencirkel staat, een langwerpige schaduw over het land geworpen die de ronde cirkel penetreert. Zoals door sommige researchers[2] wordt gesuggereerd zouden we hierin de symbolische vereniging van de zon en de aarde kunnen zien waarbij de schaduw als het verlengstuk van de zon en diens mannelijke energie de cirkel penetreert die voor de aarde en de ontvankelijke vrouwelijke energie staat. Of dit inderdaad de onderliggende gedachte is bij de functie van de Heel Stone, weet men niet met zekerheid maar we weten wel dat er meerdere Neolitische monumenten zijn waarbij de markering door zonnestralen van een bepaald seizoen belang had.

De ‘Heel Stone’ die een langwerpige schaduw werpt en de Stonehenge steencirkel ‘penetreert’ tijdens de zonsopkomst van de zomer zonnewende.

Avebury steencirkel, het minder bekende broertje van Stonehenge dat op een uurtje rijden ervan ligt, bevat meerdere symbolische verwijzingen naar het heilige huwelijk tussen mannelijke en vrouwelijke energie. Zowel in de layout van het megalitische monument waarbij er oorspronkelijk twee lange rijen stenen als processiewegen dienden en de grote centrale cirkel binnen leiden, alsook in de stenen die duidelijk in vorm van elkaar verschillen en vaak in paren voorkomen[3]. Sommige stenen zijn langwerpig en hoog en andere breed en ruitvormig. Er wordt gespeculeerd dat via de processiewegen (één voor mannen en één voor vrouwen) de mannelijke en vrouwelijke energie symbolisch samenkomen in het centrum van de grote cirkel. Je zou haast denken dat het een groot ritueel is met als intentie ‘bevruchting’. Intrigerend genoeg pronkt nog geen kilometer vanaf Avebury de indrukwekkende mensgemaakte prehistorische heuvel Silbury Hill. Deze duidelijke bult in het landschap ziet uit als een hoogzwangere buik. Toeval of intentie? Het landschap vertelt haar geheimen aan hen die luisteren.

Pad naar harmonie

De volken waarbinnen de aardse mysteriën bekend waren, wisten dat er energiebanen door het landschap van de aarde lopen – zoals dit ook in het Avebury landschap het geval is. De Chinezen noemden deze energielijnen ‘drakenpaden‘ en de levensenergie die door deze kanalen stroomt kan het welzijn van het landschap en alles dat daarop leeft verhogen. Dit is waarom het een krachtplaats of krachtplek wordt genoemd. Maar er zijn ook aarde-energiepaden die de gezondheid ondermijnen, afhankelijk van hoe het met de gezondheid van het betreffende drakenpad is gesteld op het moment dat men zulk een krachtplaats bezoekt. De subtiele aarde-energie die door zulk een energetisch pad stroomt, wordt namelijk continu beïnvloed door diverse omgevingsfactoren zoals de maancyclus, de weersomstandigheden en menselijke invloed en/of interactie. Met behulp van een een wichelroede of pendel kunnen veranderingen in omvang, intensiteit of kwaliteit van de aarde-energiebanen zichtbaar worden gemaakt. Wanneer dit jou interesseert, dan vindt je een verscheidenheid aan verslagen hiervan op mijn (engelstalige) Shamanic Dowsing website waar de ervaringen met niet alleen het bewustzijn van de aarde-energiepaden is neergeschreven maar ook die met water, drakenpaden, bomen, bloemen en stenen.

Het overgrote deel van prehistorische monumenten en andere heiligdommen zijn op of direct naast aardse energiebanen gebouwd. En met het voorgaande van dit artikel in beschouwing genomen, dan zou je kunnen herleiden dat deze monumenten mogelijk daar zijn geplaatst met als doel om er een relatie en/of interactie met deze energiebanen aan te gaan. Misschien om deze energie te onderhouden, te verbeteren of zelfs te transformeren. Archeologie levert maar een deel van de informatie met betrekking tot het doel of gebruik van een oud monument. De rest is giswerk en gekleurd door persoonlijke visie en ervaringen (net zoals dit artikel overigens). Maar wat wél voor velen als wáár aanvoelt, is dat wanneer je ontspannen tussen de overblijfselen van indrukwekkende krachtplaatsen wandelt, staat of zit, je de essentie van lang vervlogen rituelen en intenties zoals die van de Stonehenge zomer zonnewende op zulke plaatsen nog steeds kunt waarnemen.

Wichelroede testresultaten hebben uitgewezen dat de aarde-energiebanen keer op keer reageerden op gebeden, rituelen en ceremonies die met de intentie werden gedaan om het welzijn van het land en alles wat daar lokaal op leeft te verbeteren. Ook hierin kunnen we het effect en het belang van het hebben van een wederkerige relatie tussen mensheid en de natuur terugzien. Persoonlijk geloof ik dat wij onze harmonieuze samenwerking met de aarde kunnen herstellen wanneer we ons als vriend(in) openstellen voor haar, vragen hoe wij van dienst kunnen zijn zowel op dat moment als in een wijdser verband – en dan in stilte te luisteren naar haar antwoorden. De levende aarde communiceert in indrukken die van binnenuit opwellen of van buitenaf op ons afkomen. Misschien is de aardewijsheid verloren gegaan voor het menselijk intellect maar wanneer jij met de intelligentie van jouw hart luistert, dan kan het mysterie daar nog steeds worden gevoeld! Haar taal is vaak een gevoelstaal en symbolisch, nét zoals de symbolische boodschap die onze prehistorische voorouders voor haar weefden door de slimme plaatsing van de stenen van Stonehenge die eenmaal per jaar hun zomer zonnewende magie uitvoeren dat nóg steeds een gevoel van diepe vreugde voortbrengt onder alle harten die zich op die plek verenigen voor de eeuwige ceremoniële viering van het heilige huwelijk tussen zon en aarde!

Hou de magie levend

Behalve dit jaar, 2020, want dan wordt voor het eerst de Stonehenge zomer zonnewende LIVE gestreamed omdat vanwege de corona-virus maatregelen het monument gesloten is voor bezoekers. Dit jaar zullen er geen duizenden harten hun wederkerige relatie met de aarde en de kosmos bevestigen en vieren tussen de stenen. Dit jaar zullen de aarde en de zon zich in een stil ontwakend landschap verenigen, met enkel het gekras van de kouwtjes die hoog op de stenen trilithons zitten en zich baden in het ochtendgloren. En hoe we de sluiting van het monument ook bekijken, of je het nu beschouwt als een digitalisering en verdere verwijdering van de mensheid met de natuur, of als een verlengstuk van de her-balancering die de natuur doormaakt tijdens de afwezigheid van menselijke invloed, één ding is van belangrijk om je te herinneren: de aarde-energiebanen stromen overal door de aarde, je hoeft er niet voor naar Stonehenge te reizen om de zonnewende te vieren, noch fysiek, noch in de geest. Want er is altijd wel een zij-tak van de hoofd meridianen van aarde-energie onder jouw voeten aanwezig, die aansluit op het totale netwerk rondom de aarde.

En zo kun jij de magie van de Stonehenge zomer zonnewende levend houden; door je te verbinden met de aarde onder je. Stel jezelf open voor de energie van de volle bloei van dit seizoen die vanuit de aarde door jouw voeten binnenstroomt. Laat dit doorstromen naar jouw hart en dit helemaal opvullen. Stel je dan open voor de energie van het uitbundige licht van de zon dat jij door het topje van jouw hoofd toe staat neer te dalen en door te stromen naar jouw hart. Je begrijpt het intuïtief al; de vereniging van deze energieën in jouw hart zullen een Heilige Huwelijk binnenin vormen. Denk hierover niet teveel na; glimlach slechts wanneer je dit voelt ontstaan.

Je bent hier op aarde in deze tijd voor een reden. Herinner je jouw kracht. Wandel in jouw kracht.

Ik wens jullie een vreugdevolle ‘Stonehenge’ zomer zonnewende toe, waar je ook bent!

Nathascha


Meer zomer zonnewende inspiratie

Lees hier over Litha, de bruisende energie van Midzomer.

Er is een ingesproken geleide meditatieve Midzomer reis naar de Elfen van Avalon in onze download shop verkrijgbaar.