Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden beschrijven de regels en voorschriften voor het gebruik van de website van Celtic Inspiration.

Celtic Inspiration's meditatie downloads

Celtic Inspiration bevindt zich in:
De Engelse Rivièra, Devon, Verenigd Koninkrijk

Door deze website te bezoeken, gaan we ervan uit dat u deze algemene voorwaarden voor de Engelse wet volledig accepteert. Blijf de website van Celtic Inspiration niet gebruiken wanneer u niet alle algemene voorwaarden op deze pagina accepteert.

De volgende terminologie is van toepassing op deze Algemene voorwaarden, Privacyverklaring en Disclaimer en alle overeenkomsten: ‘Klant‘, ‘U‘ en ‘Uw‘ verwijst naar u, de persoon die deze website bezoekt en die de algemene voorwaarden van het bedrijf accepteert. “Het bedrijf“, “onszelf“, “wij“, en “ons” verwijst naar ons bedrijf. ‘Partij‘, ‘Partijen‘ of ‘Ons‘ verwijst naar zowel de Klant als onszelf, of de Klant, of onszelf.
Alle voorwaarden verwijzen naar het aanbod, de aanvaarding en de overweging van de betaling die nodig is om het proces van onze assistentie aan de klant op de meest geschikte manier uit te voeren, hetzij door vergadering, of op enige andere manier, met het uitdrukkelijke doel om te voldoen aan de behoeften van de Klant met betrekking tot de levering van de vermelde diensten / producten van het bedrijf, in overeenstemming met en onderhevig aan de geldende wetgeving van het Verenigd Koninkrijk. Elk gebruik van de bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, hoofdlettergebruik en / of hij / zij of zij, wordt als onderling uitwisselbaar beschouwd en verwijst daarom naar hetzelfde.

Cookies

We maken gebruik van cookies. Door de website van Celtic Inspiration te gebruiken, stemt u in met het gebruik van cookies in overeenstemming met het privacybeleid van Celtic Inspiration.

De meeste moderne interactieve websites gebruiken cookies om ons in staat te stellen gebruikersgegevens voor elk bezoek op te halen. Cookies worden in sommige delen van onze site gebruikt om de functionaliteit van dit gebied en het gebruiksgemak voor de bezoekers te vergemakkelijken. Sommige van onze gelieerde / advertentiepartners kunnen ook cookies gebruiken.

Licentie

Tenzij anders vermeld, bezitten Celtic Inspiration en / of haar licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op Celtic Inspiration. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U mag pagina’s van https://www.celtic-inspiration.nl bekijken en / of afdrukken voor uw eigen persoonlijk gebruik onder voorbehoud van beperkingen die in deze algemene voorwaarden zijn vastgelegd.

Je mag niet:

 • Materiaal van https://www.celtic-inspiration.nl opnieuw publiceren
 • Materiaal van https://www.celtic-inspiration.nl verkopen, verhuren of sub-licentiëren
 • Materiaal van https://www.celtic-inspiration.nl reproduceren, dupliceren of kopiëren
 • De inhoud van Celtic Inspiration verspreiden (tenzij inhoud speciaal is gemaakt voor herverdeling).

Hyperlinks naar onze inhoud

 1. De volgende organisaties kunnen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming naar onze website linken:
 • Overheidsinstellingen;
 • Zoekmachines;
 • Nieuwsorganisaties;
 • Online directory-distributeurs die ons in hun directory vermelden; en
 • Geaccrediteerde bedrijven, met uitzondering van non-profitorganisaties, winkelcentra voor liefdadigheidsinstellingen en fondsenwervingsgroepen voor liefdadigheidsinstellingen die alleen met onze toestemming een hyperlink naar onze website mogen maken.

Deze organisaties kunnen linken naar onze homepage, naar publicaties of naar andere website-informatie zolang de link:

(a) op geen enkele manier misleidend is;
(b) niet ten onrechte sponsoring of goedkeuring impliceert van de verbindende partij en haar producten of diensten;
(c) past binnen de context van de site van de koppelende partij.

2. We kunnen naar eigen goeddunken andere linkverzoeken van de volgende soorten organisaties overwegen en goedkeuren:

 • algemeen bekende informatiebronnen voor consumenten en / of bedrijven, zoals Kamers van Koophandel, Consumentenbond, etc.
 • verenigingen of andere groepen die liefdadigheidsinstellingen vertegenwoordigen, waaronder liefdadigheidsinstellingen,
 • distributeurs van online adres- of telefoonboeken;
 • internetportalen;
 • accountants-, advocaten- en adviesbureaus waarvan de belangrijkste klanten bedrijven zijn;
 • onderwijsinstellingen en brancheorganisaties.

We zullen koppelingsverzoeken van deze organisaties goedkeuren als we vaststellen dat:

(a) de link niet ongunstig zou zijn voor ons of onze geaccrediteerde bedrijven (bijvoorbeeld brancheorganisaties of andere organisaties die inherent verdachte soorten bedrijven vertegenwoordigen, zoals thuiswerk kansen, mogen niet linken);
(b) de organisatie heeft geen onbevredigende staat van dienst bij ons;
(c) het voordeel voor ons van de zichtbaarheid in verband met de hyperlink weegt zwaarder dan de afwezigheid van Celtic Inspiration;
(d) wanneer de link zich in de context van algemene informatie over bronnen bevindt of anderszins consistent is met redactionele inhoud in een nieuwsbrief of een soortgelijk product dat de missie van de organisatie bevordert.

Deze organisaties kunnen vervolgens linken naar onze homepage, naar publicaties of naar andere website-informatie zolang de link:

(a) op geen enkele manier misleidend is;
(b) niet ten onrechte sponsoring of goedkeuring impliceert van de verbindende partij en haar producten of diensten;
(c) past binnen de context van de site van de koppelende partij.

Bent u een van de in paragraaf 2 genoemde organisaties en wilt u naar onze website linken, dan dient u ons hiervan op de hoogte te stellen door een e-mail te sturen naar info@celtic-inspiration.nl. Vermeld uw naam, de naam van uw organisatie, contactgegevens (zoals een telefoonnummer en / of e-mailadres), evenals de URL van uw site, een lijst met alle URL’s van waaruit u van plan bent om naar onze website te linken, en een lijst met de URL (‘s) op onze site waarnaar u wilt linken. Wacht aub op onze reactie voor publicatie.

Goedgekeurde organisaties kunnen als volgt hyperlinken naar onze website:

 • Door gebruik te maken van onze bedrijfsnaam; of
 • Door gebruik te maken van het webadres waarnaar wordt gelinkt; of
 • Door gebruik te maken van een andere beschrijving van onze website of materiaal waarnaar wordt gelinkt, dat logisch binnen de context en het formaat van de inhoud op de site van de koppelende partij past.
 • Het gebruik van het logo van Celtic Inspiration of andere illustraties is niet toegestaan ​​voor het koppelen zonder een handelsmerklicentieovereenkomst.

Iframes

Zonder voorafgaande toestemming en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, mag u geen frames rond onze webpagina’s maken of andere technieken gebruiken die op enige wijze de visuele presentatie of het uiterlijk van onze website veranderen.

Voorbehoud van rechten

We behouden ons het recht voor om op elk moment en naar eigen goeddunken te verzoeken dat u alle links of een bepaalde link naar onze website verwijdert. U stemt ermee in om op een dergelijk verzoek onmiddellijk alle links naar onze website te verwijderen. We behouden ons ook het recht voor om deze algemene voorwaarden en het koppelingsbeleid op elk moment te wijzigen. Door te blijven linken naar onze website, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan en zich te houden aan deze voorwaarden voor linken.

Verwijdering van links van onze website

Als u een link op onze website of een gelinkte website om welke reden dan ook verwerpelijk vindt, kunt u hierover contact met ons opnemen. We zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar zijn niet verplicht dit te doen of rechtstreeks op u te reageren.

Hoewel we ons best doen om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website correct is, kunnen we de volledigheid of nauwkeurigheid niet garanderen; noch verbinden we ons ertoe ervoor te zorgen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website actueel wordt gehouden.

Aansprakelijkheid voor inhoud

We zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige inhoud die op uw website verschijnt. U stemt ermee in ons te vrijwaren en te verdedigen tegen alle claims die voortvloeien uit of zijn gebaseerd op uw website. Er mogen geen link(en) verschijnen op een pagina op uw website of in een context die inhoud of materiaal bevat dat kan worden geïnterpreteerd als lasterlijk, obsceen of crimineel, of dat inbreuk pleegt, anderszins schendt, of pleit voor de schending of andere schending van, enige rechten van derden.

Disclaimer

Voor zover maximaal toegestaan ​​door de Engelse wetgeving, sluiten we alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit (inclusief, maar niet beperkt tot, alle garanties die wettelijk zijn geïmpliceerd met betrekking tot bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor doel en / of het gebruik van redelijke zorg en vaardigheid).

Niets in deze disclaimer zal:

 • onze of uw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid beperken of uitsluiten;
 • onze of uw aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze voorstelling van zaken beperken of uitsluiten;
 • onze of uw aansprakelijkheid beperken op een manier die niet is toegestaan ​​onder de toepasselijke wetgeving; of
 • sluit onze of uw verplichtingen uit die mogelijk niet worden uitgesloten onder de toepasselijke wetgeving.
 • De beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid uiteengezet in deze sectie en elders in deze disclaimer: (a) zijn onderworpen aan de voorgaande paragraaf; en (b) alle verplichtingen en regels die voortvloeien uit de disclaimer of met betrekking tot het onderwerp van deze disclaimer, inclusief verplichtingen die voortvloeien uit een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) en wegens schending van de wettelijke plicht.

Voor zover de website en de informatie en diensten op de website gratis worden aangeboden, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook.

Bron- en contactgegevens

Deze pagina met Algemene”Voorwaarden is gemaakt op de generator termsandconditionstemplate.com. Neem contact met ons op als u vragen heeft over een van onze voorwaarden.

Ons email adres is info@celtic-inspiration.nl